Naujienos

Eitynių miesto šventėje nuostatai

„TRAKŲ VASARA – 2017“

TEATRALIZUOTŲ EITYNIŲ KONKURSO

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Trakų miesto šventė: garsina Trakus Lietuvoje ir už jos ribų, skelbia žinią apie vieną iš žymiausių Lietuvos miestų; tęsia daugiametę miesto kultūrinę tradiciją, puoselėja senąsias, kuria naujas su miesto kultūra siejamas kultūrinės raiškos formas; skatina visuomenės susidomėjimą kultūros istorija, tradicijomis, aktualijomis; ugdo miesto visuomenės bendruomeniškumo, pasididžiavimo savo miestu jausmą, sukuria žaismingą, kultūringam poilsiui tinkamą aplinką; sudaro prielaidas vystytis kultūriniams ryšiams, turizmui, verslui.

2. Jau tradicija tapusios yra eitynės Trakų miesto šventės metu. Eitynės organizuojamos, siekiant  puoselėti miesto tradicijas, aktyvinti įstaigų, kolektyvų judėjimą Trakų rajone ir Lietuvoje. Pasidalinti kūrybine patirtimi, skatinti kolektyvų bendravimą. Šiemet bus varžomasi dėl prizinio fondo.

3.  Eitynės bus formuojamos tokia tvarka: kolona skirstoma pagal miestus ir seniūnijas abėcėlės tvarka. Kiekvienos kolonos priekyje - lentelė su pavadinimu, kuriame atsispindi atstovaujamas miestas, įstaiga, kolektyvas, bendruomenė ar pan.

4. Eitynės formuojamos ties Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, adresu Birutės g. 48, Trakai, 2017 m. birželio 3 d. nuo 16.15 val. Pajuda 17.00 val. ir žygiuoja iki Trakų rajono savivaldybės, kur prisistato sudarytai komisijai. Prisistatę dalyviai, toliau juda iki pagrindinės šventės vietos – prie Nepomuko koplytstulpio (Rotušės aikštė), ir ten išsiskirsto.

 

      II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Pagrindinis konkurso tikslas – paskatinti bendruomenės narius susiburti kūrybiškai idėjai ir ją išreikšti savo sukurtomis meninėmis instaliacijomis teatralizuotų eitynių metu.

6. Konkurso uždaviniai:

  • skatinti bendruomenės narius dalyvauti miesto gyvenime;
  • skatinti bendruomenės narių aktyvumą, keliant bendrą miesto šventės lygį;
  • skatinti bendruomenės narių kūrybiškumą, ruošiantis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

 

      III. REIKALAVIMAI KONKURSO DALYVIAMS

7. Konkurse gali dalyvauti visų Trakų rajono bei kitų miestų įstaigų, kolektyvų, mokyklų, bendruomenių, seniūnijų atstovų grupės (toliau - Dalyviai).

8.  Konkurso komandų skaičius ir amžius – neribojamas.

9. Norintys dalyvauti konkurse turi užsiregistruoti elektroniniu paštu trakurumai@gmail.com iki 2017 m. gegužės 27 d. 17 val. Užsiregistravę po 2017 m. gegužės 27 d. 17 val. – galės dalyvauti eitynėse, bet nesivaržys dėl prizinio fondo. Data bus nustatoma pagal el. laiško gavimo datą. Registracijoje būtina nurodyti šiuos duomenis:

  • dalyvių vadovo atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: adresas, el. pašto adresas, telefono numeris;
  • vietovės pavadinimas (miestas, kaimas ir pan.);
  • dalyvių pavadinimas ir trumpa informacija (kada susikūrę, darbo ar idėjos pobūdis ir t.t.);
  • specialus dalyvių šūkis (jei jis bus sukurtas);
  • planuojamas dalyvių skaičius (nuo 10 iki 30 asmenų).

 

                                                           

IV. KONKURSO SĄLYGOS

10. Eitynių dalyviai turi pasiruošti trumpą teatralizuotą prisistatymą (30 sekundžių) vertinančiajai komisijai, taip pat kelti garsų ir išskirtinį šurmulį žygiuojant miesto gatvėmis.

11. Teatralizuotų eitynių kostiumus dalyviai pasigamina patys, gali naudoti jau įsigytus, anksčiau sukurtus kostiumus. Rekomenduojama naudoti antrines žaliavas, t. y. suteikti „naują gyvenimą“ nenaudojamiems daiktams, medžiagoms ir pan.

12. Pasirenkant eitynių apipavidalinimo tematiką, siūloma atsižvelgti į 2017 m. sukankančias kelias svarbias datas Trakų miestui – 1337 m. Prūsijos kronikose Vygandas Marburgietis pirmą kartą pamini Trakus (dabartinę Senųjų Trakų teritoriją), 1397 m. LDK didysis kunigaikštis Vytautas Trakuose įkurdina karaimus.

13.  Konkurso dalyviai rūpinasi informacijos sklaida turimais viešinimo kanalais, kad taptų kuo labiau matomi, žinomi ir pritrauktų daugiau dalyvių bei žiūrovų.

14. Viešinant konkursą, privaloma nurodyti konkurso organizatorius, t. y. Trakų rajono savivaldybė. Rekomenduojama  naudoti konkurso organizatorių logotipus. Logotipus elektroniniu paštu gaus kiekvienas užsiregistravęs dalyvis.

15.  Konkurso dalyviai iki 2017 m. gegužės 27 d. turi pateikti dalyvių nuotrauką (esant galimybei, tai gali būti filmuota medžiaga iki 1 min. trukmės) ir kelių sakinių aprašymą apie dalyvaujančią komandą, kuris bus skelbiamas facebook paskyroje (Trakų vasara 2017) ir naudojamas balsavimui. Facebook‘o balsavimas pridės papildomų balų bendroje taškų įskaitoje.

16.  Konkurso dalyvių patirtų išlaidų konkurso organizatoriai neapmoka.

 

V. KONKURSO VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ ATRANKA

17. Konkurso vertinimo komisiją (toliau – Komisija) sudaro: valdžios atstovai ir garbingi miesto svečiai.

18. Komisija dalyvius vertina pagal šiuos kriterijus:

•     atitikimas konkurso reikalavimams ir sąlygoms (20 balų);

•     pasirinktos temos aktualumas (20 balų); 

•     pasirinktos idėjos meninės ir techninės išraiškos originalumas (20 balų);

•     pasirodymo ir prisistatymo eitynėse kūrybiškumas (20 balų);

 •    facebook balsavimo taškai (20 balų).

19.   Komisija nugalėtojus atrenka iki 2017 m. birželio 3 d. 19 val. uždaro susirinko metu.  

20. Konkurso dalyviai nevertinami, jei neatitinka konkurso reikalavimuose ir sąlygose nurodytiems punktams. Sprendimo teisė išskirtinai priklauso konkurso vertinimo komisijai.

21. Komisija pasilieka teisę skirti papildomus prizus geriausiai pasirodžiusiems konkurso dalyviams.

 

VI. KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

22. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti  2017 m. birželio 3 d. 20 val. Trakų miesto šventės vakarinėje dalyje.

23. Konkurso nugalėtojų apdovanojimas – trys prizinės vietos: už pirmąją – 300 eur., už antrąją – 200 eur. ir už trečiąją – 100 eur.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Šiuos Nuostatus parengė VšĮ Trakų kultūros rūmai, patvirtino Trakų rajono savivaldybė.

 

Atgal
Paskutinį kartą atnaujinta 2017-09-21