(ENGLISH BELOW)
Lietuvos Respublikos atviras irklenčių čempionatas
Lenktynių disciplinos

Varžybų nuostatai

1. Organizatorius

1.1. Lietuvos Respublikos atvirą irklenčių čempionatą organizuoja Lietuvos bangų sporto asociacija.
1.2. Organizatorius yra pripažintas Kūno kultūros ir sporto departamento, priklauso Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, Tarptautinei banglenčių asociacijai (ISA).
1.3. Lietuvos Respublikos atviras irklenčių čempionatas organizuojamas pagal ISA Taisykles http://www.isasurf.org/downloads/ISA_Rulebook_7_21_16.pdf

2. Vieta ir data

2.1. Lietuvos Respublikos atviras irklenčių čempionatas vyks Bernardinų/Lukos ežere, Trakuose. Adresas: Birutės g. 24, Trakai. 54.641979 N, 24.936878 E
2.2. Varžybų data: 2018 m. liepos mėn. 14 d.,

3. Varžybų dienotvarkė

3.1. 9:00 – Registracija į varžybas;
3.2. 10:00 – Varžybų atidarymas, techninis instruktažas;
3.3. 11:00 – Sprinto distancijos startas;
3.4. 13:00 – Maratono distancijos startas;
3.5. 16:45 – Vėliausias įmanomas maratono distancijos finišas;
3.6. 17:00 – Apdovanojimai, varžybų uždarymas.

4. Registracija ir startinis mokestis

4.1. Registracija į varžybas vyks varžybų vietoje, nuo 9:00.
4.2. Varžybų dalyviai privalo pasirašyti registracijos formą ir sumokėti startinį mokestį varžybų vietoje.
4.3. Startiniai mokesčiai:
4.3.1. Suaugusiems – 20 EUR;
4.3.2. Nepilnamečiams – NEMOKAMAI;

5. Varžybų disciplinos, įskaitos, įrangos klasės

5.1. Varžybų dalyviai privalo stovėti visą varžybų distanciją, naudotis vienu, vienos mentės irklu.
5.2 Varžybų disciplinos:
5.1.1. Sprintas, 200 m distancija.
5.1.2. Maratonas, 18-20 km distancija.
5.2. Įskaitos:
5.2.1. Atvira vyrų įskaita
5.2.2. Atvira moterų įskaita
5.3. Klasės
5.3.1. 14’ (426,72 cm) ir trumpesnės lentos.
5.3.2. 12’6 (381) ir trumpesnės lentos
5.3.3. FUN klasė – be įrangos apribojimų.
5.4. Atskirų klasių ir įskaitų apdovanojimai vyks, jeigu susirinks bent 4 klasės ir įskaitos varžybų dalyviai.

6. Apdovanojimai

6.1. Atviros vyrų 14’ ir Atviros moterų 14’ klasės nugalėtojai apdovanojami 2018 Lietuvos Respublikos irklenčių čempiono titulu.
6.2. Nugalėtojams įteikiami Čempionato medaliai ir pereinamasis Čempiono trofėjus:
6.2.1. Atviros vyrų 14’ ir Atviros moterų 14’ klasės nugalėtojai (I, II, III vietos) apdovanojami Čempionato medaliais.
6.2.2. Atviros vyrų klasės Čempiono Trofėjus yra pereinamasis prizas. Pasibaigus varžybų šventei, prizas privalo būti gražintas Organizatoriui, kuris pasirūpins jog ant trofėjaus būtų išgraviruotas Čempiono vardas ir pavardė bei saugos trofėjų iki kito Lietuvos Respublikos atviro irklenčių čempionato.
6.2.3. Kitų įskaitų ir klasių nugalėtojai (I, II, III vietos) apdovanojamos diplomais.

7. Kitos nuostatos

7.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti šias taisykles be išankstinio perspėjimo. Vėliausios korekcijos privalo būti atliktos 72 valandos prieš varžybų pirmo starto laiką.
7.2. Varžybų dalyviai prisiima pilną atsakomybę už savo dalyvavimą ir saugumą vandenyje.
7.3. Organizatorius turi teisę naudoti varžybų dalyvio pilną vardą ir pavardę, nuotraukas ir video medžiagą rinkodaros tikslais.

8. Visi klausimai susiję su varžybomis turėtų būti siunčiami Facebook žinučių sistemoje arba elektroniniu paštu aloha@lbsa.lt.

——————–

Lithuanian Open SUP Championship
Racing Disciplines

Rules and regulations

1. Organizer

1.1. Lithuanian Open SUP Championship is organized by Lithuanian Surfing Association (Lietuvos bangų sporto asociacija).
1.2. Organizer is recognized by Lithuanian Department of Sports and Physical Education, Lithuanian National Olympic Committee, International Surfing Association.
1.3. Lithuanian Open SUP Championship is being organized following ISA Rulebook & Contest Administration Manual http://www.isasurf.org/downloads/ISA_Rulebook_7_21_16.pdf

2. Location and date

2.1. Lithuanian Open SUP Championship will be held in Bernardinai/Luka lake in Trakai. Address: Birutės g. 24a, Trakai. 54.641979 N, 24.936878 E
2.2. Championship date: July 14th, 2018.

3. Championship program

3.1. 9:00 – Registration;
3.2. 10:00 – Opening ceremony, technical briefing;
3.3. 11:00 – Start of sprint racing;
3.4. 13:00 – Start of distance racing;
3.5. 16:45 – Latest possible finish;
3.6. 17:00 – Closing, awards ceremony.

4. Registration and entry fee

4.1. All Competitors have to register on location from 9:00.
4.2. All competitors must sign registration form and pay entry fee.
4.3. Starting fees:
4.3.1. Adults – 20 EUR;
4.3.2. U18 – FREE;

5. Racing diciplines, classes, divisions

5.1. All competitors must stand on the board upright for the entire distance, only one, single blade paddle is allowed.
5.2. Championship disciplines:
5.2.1. Sprint racing, 200 m.
5.2.2. Distance racing, 18-20 km.
5.3. Divisions:
5.3.1. Open men division
5.3.2. Open women division
5.4. Classes
5.4.1. 14’ (426,72 cm) and shorter boards.
5.4.2. 12’6 (381) and shorter board.
5.4.3. FUN class – no equipment limits.
5.5. Separate class and division winners will be awarded if a class or division have at least 4 competitors.

6. Awards

6.1. Open men 14’ and Open women 14’ class winners are awarded with 2018 Lithuanian SUP Sprint/Distance Champion title.
6.2. Winners are awarded with championship medals (permanent) and Champion (non-permanent) trophy:
6.2.1. Open men 14’ and Open women 14’ class winners in Sprint and Distance (I, II, III places) are awarded with Championship medals.
6.2.2. Open men class Champion trophy is not awarded to the winner permanently. After the post-competition celebration is finished, the trophy has to be returned to the organizer who wil then engrave date, Champions name, distance and completion time on the Trophy and secure it until next Lithuanian SUP Championship.
6.2.3. Other class and division winners (I, II, III places) are awarded with diplomas.

7. Miscellaneous

7.1. The Organizer reserve the right to amend these rules and regulations without prior notice, but latest corrections have to be done 72 hours before the first start.
7.2. Competitors take full responsibility for their participation and safety in the water.
7.3. The Organizer reserves the right to use competitors full name, photo and video material for marketing purposes.

8. All questions and requests should be submitted via Facebook messaging feature or via email aloha@lbsa.lt.