Neuroedukatorių mokymai – tai kvalifikacijos tobulinimo / mokymosi visą gyvenimą (MVG) kursai.
Tema: Žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprinimo programa „Aš esu kūrėjas“ panaudojant neuroedukacinius metodus (NEM).